Зареєстровані команди

1. Маріупольський державний університет (Арапова Анастасія Сергіївна, Орлова Вікторія Євгенівна, Русаневич Анастасія Тарасівна);

2. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Золотар Степан Андрійович, Литвинюк Олександр Андрійович, Команак Любов Юріївна);

3. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (Зєлєніна Марина Володимирівна, Бургай Катерина Романівна, Кубраков Артем Володимирович);

4. Університет державної фіскальної служби України (Веселовська Уляна Василівна, Торма Саболч Васильович, Бондарчук Ірина Анатоліївна);

5. Хмельницький інститут ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональна Академія управління персоналом" (Івасюк Вікторія Сергіївна, Кремінська Тетяна Леонідівна);

6. Сумський державний університет (Василенко Алла Іванівна, Стеблянко Аліна Володимирівна);

7. ВНПЗ "Дніпропетровський гуманітарний університет" (Лукомський Андрій Олександрович, Кузнецов Артем Овсепович, Соколов Олег Олексійович);

8. Донецький національний університет імені Василя Стуса (Жданова Вікторія Андріївна, Нагорняк Ірина Олексіївна, Анненкова Поліна Ігорівна);

9. Національний університет "Києво-Могилянська академія" (Терещенко Денис Артурович, Євстіфеєв Микита Ігорович, Постоловська Мар'яна Миколаївна);

10. Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького (Смалюк Дмитро Ігорович, Антіш Тетяна Тарасівна, Трушко Лілія Михайлівна);

11. Бердянський державний педагогічний університет (Мусафірова Олена Сергіївна, Якуніна Юлія Віталіївна);

12. Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (Андреєва Анастасія Миколаївна, Задорожний Богдан Юрійович, Мойсей Іван Михайлович);

13. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Чижевський Дмитро Васильович, Доценко Олег Павлович, Челебій-Кравченко Юлія Костянтинівна);

14. ДВНЗ "Ужгородський національний університет" (Селебинка Юрій Васильович, Скоблик Хрістіан Володимирович, Філіп Микола Володимирович);

15. Херсонський державний університет (Мовчан Ольга Миколаївна, Гаврилова Наталя Миколаївна, Мельник Юлія Вікторівна);

16. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля (Прокіпець Марина Сергіївна, Шумакова Владислава Олександрівна);

17. Тернопільський національний економічний університет (Миц Петро Іванович, Бобер Софія Юріївна, Думка Соломія Миколаївна);

18. ПрАТ "ВНЗ" Міжрегіональна академія управління персоналом" (Пашкова Анна Миколаївна, Гуменюк Іванна Володимирівна, Вагін Антон Леонідович);

19. Львівський торговельно-економічний університет (Здрок Богдана Василівна, Томашук Ян Романович, Ганущак Оксана Ігорівна);

20. ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (Козир Юлія Геннадіївна, Марущак Семен Володимирович, Кравчук Аліна Петрівна);

21. Університет митної справи та фінансів (Кравчук Марина Олександрівна, Григоренко Владислав Володимирович, Москаленко Ілона Ігорівна);

22. Національна академія внутрішніх справ (Школьніков Владислав Ігорович, Совтан Юлія Василівна, Ярошенко Юлія Вікторівна);

23. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (Фірсов Владислав Дмитрович, Звоненко Олена Русланівна, Рябоконь Олександр Сергійович);

24. Київський університет імені Бориса Грінченка (Полякова Ірина Миколаївна, Лизогуб Катерина Олегівна);

25. Національний університет "Львівська політехніка" (Барашкова Тетяна Павлівна, Лебедь Марта Тарасівна, Михайлишин Лариса Василівна);

26. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Шевчук Зоряна Ігорівна, Полощук Яніна Юріївна, Киричок Віктор Вікторович);

27. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Ошуст Ольга Михайлівна, Обітоцький Андрій Володимирович, Москалюк Марія Юріївна);

28. Національний транспортний університет (Ступак Ірина Михайлівна, Панчеха Валерія Валеріївна, Кор'ян Микита Васильович);

29. Запорізький національний університет (Ульяненко Станіслав Сергійович, Жуков Микита Сергійович, Максименко Олександра Володимирівна);

30. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Кульба Галина Богданівна, Шклярук Юлія Миколаївна, Шалапай Лілія Ігорівна);

31. Національний університет "Острозька академія" (Юсенко Валерій Леонідович, Ліпко Роман Петрович);

32. Харківський національний університет внутрішніх справ (Савченко Світлана Олександрівна, Волкова Анна Рушанівна, Артеменко Валерія Вікторівна);

33. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (Нідерман Даниїл Русланович, Самчинська Оксана Андріївна, Тєлєгін Андрій Петрович);

34. Національний авіаційний університет (Желяк Аліна Андріївна, Семенюк Ярина Андріївна, Гурін Любов Василівна);

35. Чернігівський національний технологічний університет (Бабич Дарія Сергіївна, Дудко Олена Олександрівна, Горбій Катерина Олександрівна);

36. Київський національний торгово-економічний університет (Мадюдя Юлія Дмитрівна, Бульба Альона Сергіївна, Коваленко Жанна Анатоліївна);

37. Київський університет туризму, економіки і права (Шкаранда Роман Володимирович, Сидорякін Ігор Юрійович);

38. Київський університет права Національної академії наук України (Коняхіна Альона Ігорівна, Ткачук Анастасія Вікторівна, Лопащук Ірина Дмитрівна);

39. Запорізькій національний технічний університет (Квітко Владислав Володимирович, Бабак Максим Андрійович, Овсянніков Дмитро Миколайович);

40. Національний університет "Одеська юридична академія" (Нащанська Катерина Олександрівна, Онищук Костянтин Сергійович, Степанова Юлія Сергіївна);

41. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Скрипник Андрій Володимирович, Шматов Артем Валерійович, Шабаліна Катерина Геннадіївна);

42. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (Іващук Станіслав Ярославович, Паушак Маргарита Ярославівна);

43. Одеський національний морський університет (Адаменко Гліб Вадимович, Марущак Лілія Анатоліївна, Мураховська Вікторія Михайлівна);

44. Львівський національний університет імені Івана Франка (Демчук Павло Володимирович, Піх Юрій Тарасович, Бурачинська Юстина Богданівна);

45. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (Лук'янець Ярослав Олегович, Степаненко Ростислав Сергійович, Савічева Марія Олександрівна);

46. Київський національний лінгвістичний університет (Корж Оксана Дмитрівна, Омельяненко Євгенія Миколаївна);

47. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Мерцалов Михайло Юрійович, Бондаренко Тетяна Євгенівна);

48. Чорноморський національний університет імені Петра Могили (Жовтоножко Ірина Русланівна, Нечай Олександр Дмитрович, Шалабай Ангеліна Віталіївна);

49. Національний університет біоресурсів і природокористування України (Хорунжа Дар’я Павлівна, Больботенко Анна Ростиславівна, Гончаренко Анна Андріївна);

50. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Шашкова Анастасія Олександрівна, Корнійченко Олексій Олексійович).